Girişimcilik Süreci Aşamaları Nelerdir?

Girişimcilik süreci aşamaları nelerdir sorusuna bir işin kurulmasında ilk andan son ana kadar geçen tüm fiili durumlardır şeklinde cevap verilebilir. Genel olarak ilk adımda büyük bir motivasyon ile birçok iş fikri ortaya atılır. Ardından onlarca iyi fikrin arasından en çok hayata geçirilebilir olan üzerinde bir seçim yapılır. Sonrasında ise belirlenen bu iş fikrinin nasıl hayata geçirileceği üzerine düşünülür. Ve bu senaryolar üzerinden en mantıklı olan yol üzerinde karar kılınır. Paralelinde bir çalışma planı düzenlenerek sürecin genel tablosu ortaya koyulur.

Bir sonraki aşamada ise başarı şansından gelir potansiyeline kadar çeşitli detaylar üzerinde ön hazırlıklar yapılır. Bu süreç genel olarak çeşitli değerlendirmelerden oluşmaktadır. Hayata geçirilecek girişim işinin başarı olasılığının incelendiği bu değerlendirmeler, hitap edilen müşteri profilinin ihtiyaçlarını da içine almaktadır. Gelir potansiyelinin de iyi bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Bu aşamada işin öncelikleri değerlendirilmelidir. Ön değerlendirme sırasında ortaya atılan iş fikrinin yaygın olan özellikleri bilinmelidir. Bu kısımda kendi özgün fikrinizle karşılaştırmalar yaparak süreci daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz.

İş girişimlerinin başarılı sonuçlanmasında birçok faktör etkilidir. En etkili olanları ise üzerinde çalışılacak olan iş fikridir. Bu fikrin sürüldüğü piyasanın durumu ve girişimcinin sahip olduğu özellikler fikrin gerçekleştirilmesi sürecinde etkili olacaktır. Bu sebeple planlamış olduğunuz iş modelinin piyasadaki benzerleri ile ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapmak girişiminizi kurulum aşamasında olumlu etkileyecektir. İş fikrinin piyasadaki yerini net olarak kavramak önemlidir. Böylece rakipler açık bir şekilde belirlenebilir. Ayrıca müşteri kitlesinin beklentilerini ve kitlenin istek ve ihtiyaçlarını tanımlamak da girişim iş modeli kurulumunda önemli konular arasında yer alır.

Satışa sunulacak olan ürünün ya da hizmetin özellikleri ayrıntılı bir şekilde çerçevelenmelidir. Aksi taktirde girişim başarılı sonuçlar almaya başladığı bir süreçte kontrolsüz dallanmalar ve çeşitlikler yaşanabilir. Bu da süreç içerisinde hakimiyeti ve kontrolü zorlaştırabilir. Dolayısı ile sunulacak olan işin temel bilgileri ve nasıl finanse edileceği ile ilgili konular sağlam bir zemine oturtulmalıdır.

İş girişimlerinin başarılı sonuçlanmasında birçok faktör etkilidir. En etkili olanları ise üzerinde çalışılacak olan iş fikridir. Bu fikrin sürüldüğü piyasanın durumu ve girişimcinin sahip olduğu özellikler fikrin gerçekleştirilmesi sürecinde etkili olacaktır. Bu sebeple planlamış olduğunuz iş modelinin piyasadaki benzerleri ile ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapmak girişiminizi kurulum aşamasında olumlu etkileyecektir. İş fikrinin piyasadaki yerini net olarak kavramak önemlidir. Böylece rakipler açık bir şekilde belirlenebilir. Ayrıca müşteri kitlesinin beklentilerini ve kitlenin istek ve ihtiyaçlarını tanımlamak da girişim iş modeli kurulumunda önemli konular arasında yer alır.

Satışa sunulacak olan ürünün ya da hizmetin özellikleri ayrıntılı bir şekilde çerçevelenmelidir. Aksi taktirde girişim başarılı sonuçlar almaya başladığı bir süreçte kontrolsüz dallanmalar ve çeşitlikler yaşanabilir. Bu da süreç içerisinde hakimiyeti ve kontrolü zorlaştırabilir. Dolayısı ile sunulacak olan işin temel bilgileri ve nasıl finanse edileceği ile ilgili konular sağlam bir zemine oturtulmalıdır.

Son olarak girişim modeli ve süreç içerisindeki ana maddeler belirlenir. Ve bu noktada girişimi gerçekleştirme sürecinde uygulanacak olan çeşitli aktivitelerin yer aldığı bir iş planı hazırlanmalıdır.

İşin kuruluş aşamasında ise daha somut çalışmalar hayata geçirilmektedir. Örneğin iş yeri kiralamak, gerekli materyalleri satın almak ve kredi çekmek gibi. İş yerinin tamamen çalışır hale gelmesi için evraklarla ilgili gerekli tüm işlemler tamamlanır.

Kurulumu gerçekleşmiş olan bir iş modelinde sıra gelişim sürecinin yönetimini kapsamaktadır. Gelişim süreci de belirli aşamalardan meydana gelmektedir. Bu adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • İşletmenin her anlamda bağımsız olması.
  • Gelişim sürecinin başlaması.
  • Mevcut kapasitenin arttırılması ve giderek yenilerin eklenmesi.

İşletmenin faaliyete başladığı zamanlar oldukça zorlayıcı olabilir. Bu süreçleri iyi bir hakimiyetle gerçekleştirebilmek adına büyük risklerdeki işlerden kaçınabilirsiniz. Ve eğer aşamalarda olduğu gibi sağlam bir plan yaptıysanız süreç sizin için oldukça kolay geçecektir. Ön görülebilir hatalar karşısında alacağınız tedbirler sayesinde işletmenizin kurulum sürecini çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Girişimcilik Sürecinin İlk Aşaması Nedir?

Girişimcilik sürecinin ilk aşaması nedir sorusuna daha çok soyut bir şekilde fikirlerin tartışıldığı aşama şeklinde cevap verilebilir. Somut olarak ortaya koyulamayan onlarca iş fikrinin ileri sürüldüğü bir aşamadır. Daha çok hayallerin olduğu bu aşamada mevcut iş piyasası karşısında çeşitli spesifik fikirler yer almaktadır. Çoğu zaman girişimcinin heyecan duyduğu ve inandığı bu fikirler ileride kurulacak olan iş için büyük bir potansiyeli oluşturmaktadır. Sosyokültürel etkilerin yanı sıra kişisel olarak da birçok farklı özellikler etkili olmaktadır. Bu aşamada mevcut fikirlerinizi iyi yönetebilmek adına çeşitli yöntemler deneyebilirsiniz.

Girişimcilik sürecinin ilk aşaması nedir
Girişimcilik sürecinin ilk aşaması nedir

Bu yöntemler farklı şartlar altında nasıl düşünmeniz gerektiği konusunda yol gösterecektir. Örneğin SWOT ve PEST analizleri en çok öne çıkan yöntemler arasında yer almaktadır. Bu tarz testler sayesinde piyasada başarılı bir şekilde ayakta kalabilecek iş fikirleri üretmeniz çok daha kolaydır. Bu tarz analizlerin içinde; işin pazardaki yerini, sizin yetenekleriniz ile dış çevre arasındaki uyumunu çok daha net görme şansı yakalarsınız. Dolayısı ile iş fikirlerinin üretildiği bu aşamalar yalnızca yaratıcılıkta ibaret değildir. Hayata geçirilebilecek ve rağbet görecek mantıklı iş fikirlerinin üretilmesi de girişiminizin başarılı olmasında oldukça önemlidir. İş fikirleri toplumsal ilişkilerin kurulmasında da etkendir.

Bu sebeple işin kurulduğu coğrafyanın ihtiyaçlarının ve isteklerinin net bir şekilde tanımlanabilmesi oldukça etkilidir. Bu tarz detaylara dikkat edilerek kurulan iş fikirlerinden başarılı sonuçlar elde edilmesi çok daha olasıdır. Sürdürülebilir ve iyi iş fikirlerinin oluşmasında en etkili yollardan birisi de farklı iş disiplinlerinde yetişmiş insanların bir araya gelmesidir. Böylece iş fikrinin üretim aşamasında ileriye dönük oluşabilecek farklı sorunlar net bir şekilde belirlenebilir. Farklı bakış açılarına sahip insanlar sayesinde bambaşka özgün iş fikirleri ortaya koyulabilir. İş fikirlerinin belirlenmesi aşamasında bazı temel kıstaslar bulunmaktadır. Bunları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

  • Sunulan iş fikrinin risk derecesi.
  • İşin nasıl bir kaynakla finanse edileceği ve toplam ihtiyacı.
  • Kısa dönem içerisindeki rekabet oranı.

Tüm bu kıstaslar gözden geçirilerek bir fikir ortaya koyulur. Ve ardından fizibilite testleri uygulanır. Yapılabilirlik testlerinin iyi sonuçlar verebilmesi için işin sunulacağı pazar başta olmak üzere birçok konu üzerinde araştırma ve incelemeler yapılması gerekmektedir. Teknolojik açıdan nasıl bir ihtiyacı karşıladığı ve ne tarz materyallere ihtiyaç duyduğu belirlenmelidir. Finansal ve yasal açılardan da gerekli tüm detaylar incelenmelidir. En önemli noktalardan birisi olan toplumsal etkisi de etraflıca incelenmeli ve tartışılmalıdır.

Girişimcilerin İlk Heyecan Aşamasından Sonra Vardıkları Yerin Adı Hangisidir?

Girişimcilerin ilk heyecan aşamasından sonra vardıkları yerin adı hangisidir sorusu hayatında girişimcilik için adım attıktan sonra aksiyona geçmek için çabalayan kişilerin sorduğu sorulardandır. Başlarda eğlenceli ve heyecanlı olan girişimcilik işleri, ilerleyen süreçlerde beklenildiği kadar eğlenceli olmayabilir. Çoğu girişimci fikir aşamasından sonra hareketsiz kalabiliyor. Ancak ülkemizde girişimcilere sağlanan onlarca destek ve teşvik programı sayesinde ikinci aşamaya geçenlerde artışın olduğundan bahsetmek mümkün. Heyecanlı fikir sürecini atlattıktan sonra ilk karşınıza çıkan konu fikrinizi hayata geçirme konusunda atacağınız adımları planlamak olacaktır.

3 girişimcinin iş kurma sürecindeki temel aşamalar nelerdir
3 girişimcinin iş kurma sürecindeki temel aşamalar nelerdir

3 Girişimcinin İş Kurma Sürecindeki Temel Aşamaları Nelerdir?

3 girişimcinin iş kurma sürecindeki temel aşamalar nelerdir sorusuna maddeler halinde cevap verebiliriz.

  1. İş fikri bulma süreci
  2. Uygulanacak fikir üzerinde karar verme
  3. İş fikrini hayata geçirme sürecindeki hazırlık aşaması
  4. Uygulama aşaması

Temelde girişimcinin uygulaması gereken ve literatürde de yeri olan aşamalar bu şekildedir. Ayrıntılı olarak ifade etmek gerekirse; iyi bir şekilde fikir alışverişi yapmak, kafanızdaki fikirleri netleştirmek, işinizi hayata geçirmek için gerekli olan iş planını detaylı bir şekilde hazırlamak, finans kaynaklarınızı belirlemek, yasal kuralları netleştirmek, sigorta yaptırmak, iş ortaklarınızı seçmek ve tanıtım yapmak gibi adımları planlayarak girişim sürecinizi rahat bir şekilde yönetmenizde yardımcı olacaktır.

Girişimcilik Sürecinin Bileşenleri Nelerdir?

Girişimcilik Sürecinin Bileşenleri Nelerdir sorusuna 4 bileşenle cevap verebiliriz. Bir girişimcinin öncelikle yaratıcı ve yenilikçi olması gerekmektedir. İkinci bileşen olarak risk almadan bahsedilebilir. En başarılı girişimlerin ekonomik kriz dönemlerinde ve imkansızlıklar içerisinde kurulmasındaki büyük bileşen risk alma becerisidir. Üçüncü bileşen ise öncü olabilmektir. Girişimciler genel olarak toplumda yeni ve henüz piyasası oluşmamış orijinal iş fikirleri ortaya koyabilmektedir. Bu yönleriyle de oldukça öncü bireylerdir. Bir girişimcinin kurmuş olduğu iş modelinin sürdürülebilir olması için büyük hizmet ve ürün pazarında ayakta kalması gerekmektedir. İşte burada devreye giren bileşen rekabetçiliktir. Yeterince rekabet sağlayamayan işlerin devamlılığının sağlanması ve başarılı olması pek de mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir