Key Visual ile Marka Tanınırlığı Oluşturmak Çok Kolay!


Warning: Division by zero in /home/workerest/domains/blog.workerest.com/public_html/wp-content/themes/asona/theme/includes/class-images.php on line 184

Warning: Division by zero in /home/workerest/domains/blog.workerest.com/public_html/wp-content/themes/asona/theme/includes/class-images.php on line 184
Key visual ile marka tanınırlığı oluşturun.

Key Visual, bir markanın pazarlama kampanyasında tekrar tekrar kullanılan grafik unsurlardır. Bu unsurun kullanımı, markanın tanınırlığının oluşmak için ve müşterilerle uzun soluklu iletişim kurmanın en başarılı yollarından biridir.

Key Visual, Türkçe anlamı olarak anahtar görsel ya da kilit görsel olarak düşünülebilir fakat sektörde ‘’Key Visual’’ olarak kullanılmaktadır.

Dijital dünya geliştikçe, tüketim hızı da hızlanmaktadır. Artık birçok insan uzun yazılan yazıları sıkıcı ve zaman kaybı olarak görmektedir. Bu da insanların görsele yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Çünkü görsel okuma metne dayalı okumadan daha kolay algılanmaktadır. Günümüz içerik pazarlama stratejilerinde görsellik zirvede yer almaktadır.

 Temel görsel, ileride kullanılacak tüm reklam ve tasarımlarda hangi fikirlerin ve öğelerin kullanımı konusunda yardımcı olurken, anahtar görsel yani key visual ise hedef kitlede neden olacak duyguları net ve etkili bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur.

Key Visual Nasıl Olmalıdır?

Key Visual, grafiklerle markanın kimliğini ve hikayesini anlatmanın en iyi yoludur. İnsanlar her hangi bir görseli üç kez gördükten sonra hatırlar ve tanır. Bu sebeple key visual, markanın kimliği açısından büyük önem taşıdığından; net, basit ve çarpıcı olmalıdır. Markaların kampanyalarında kullandığı tasarımlarda renk paletinden font türlerine kadar pek çok yönergeyi içeren kılavuz işlevi görmektedir. Markanın kimliğini temsil eder ve marka ve tüketici arasında bağ kurar.

Marka ile uyumlu bir key visual, hedef kitle olan tüketicilerin duygularını harekete geçirirken, basit ve anlamlı bir tasarım sergiler.

Key Visual’da kullanılan renkler çok önemlidir. Bazı güçlü markaların key visual örnekleri, markanın önüne geçerek tüm sektörü anlatmaya başlamıştır. Gördüğümüzde direkt olarak o markayı gözümüzde canlandırırız.  

Key Visual’ın en önemli özelliği her mecrada kullanılabilir olmasıdır. Bu bir sosyal medya görseli, reklam filmi ya da bir reklam filmi olabilir.

Bir markanın ya da bir ürünün imajını iletmek için hangi görsel unsurların uygun olduğunu belirtmek istediğimizde, ürünün ana noktalarını vurgulamak gerekir. Diğer ürünlerden ya da markalardan farkı nedir? Ürünü benzersiz kılan özellik nedir? Müşterilerinde ne tür duygular uyandırmaktadır? Yapılan reklam sadece o ürünü değil, ürünün neler sunduğu ile ilgili fikirleri de satar.

Key Visual için bir markanın gelecekte tüm fikirlerini şekillendiren yol haritası da diyebiliriz. Bu sebeple iyi bir AR-GE çalışması ve doğru iç görü ile oluşturulmalıdır. Kreatif bir şekilde yaratılan markanın tüm kimliğini belirleyecek grafik ya da tasarımlar mutlak başarıyı getirecektir.

Key Visual için 5 Temel Adım

Marka Kimliği Oluşturma Süreci

Key Visual, markanın nasıl görünmek istediği, tüketiciye karşı bürüneceği profil ve pazarda nasıl yer almak istediğini bir bütün olarak ortaya koymaktadır. Markayı telaffuz eden tüketicilerin akıllarında belirlenen şekil, marka kimliğidir. Bu marka kimliğini oluştururken bazı araçlar kullanılmalıdır. Bunlar;

  • Ana Tema
  • Renk-duygu aktarımı
  • Grafikler ve şekiller
  • Logo

Marka Ruhu Yansıtan Renk Geçişlerinin Uygulanması

Renkler sadece bir görüntü güzelliği değildir. Renklerin heyecan, mutluluk, zevk ve duygusallık hissi vermeye özgü doğal bir yetenekleri vardır. Ayrıca renklerin bir hafızası ve dili vardır. İnsana özgü durumları, kişisel olayları vb. birçok durumu ifade edebilirler. Bu sebeple bir markanın rengini belirlerken her durumu hesaplamak gerekir. Bazı renkler hiç ilgi çekmez ve gözü yorarken, bazı renkler de huzur verir.

Markanın Görseline Uygun Yazı Tipi

Renkler seçildikten sonra sıra en önemli noktalardan biri olan yazı tipine gelir. Her yazı tipi tüketiciye farklı etkiler sunmaktadır. Bu sebeple markanın ruhu ve kişiliğini doğru yansıtacak bir yazı tipi belirlenmelidir.

İnsanların üzerinde samimiyet ve güven hissi veren yazı tipleri bulunmaktadır. Örneğin, Baslerville Old Face yazı tipinin güvenilir ve sağlam bir marka olduğu hissini uyandırdı psikolojik olarak kanıtlanmıştır. Helvetica Gold yazı tipinin ise, sürekli büyüyen istikrarlı bir marka hissi verdiği bilinmektedir. Bunun yanı sıra Google markasının kullandığı Serif  yazı tipinin de sakin, basit ve saygınlık özelliği vardır.

Görsel Marka Yüzünü Oluşturma

Tüketiciler her zaman karşısında somut birini görmek isterler. Bu nedenle sadece logo ya da kartvizit yeterli olmayacaktır. 2018 yılından bu yana kullanıcıların %82’si marka yüzü oluşturmada video seçeneğini kullanmışlardır. Tüketicilerin özel olduklarını hissetmelerini sağlamak amacıyla kişiye özel videolar hazırlanmaktadır.

Tutarlı Olma

Markalar, birden fazla alanda ya da platformda hizmet veriyorlar. Sosyal medya ya da internet siteleri gibi platformlarda her tüketiciye aynı mesaj ve bilgiyle ulaşılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir